Země živitelka 2018 – rozhovory

Po výstavě Země živitelka (ZŽ) redakce portálu Včelaři sobě položila několik otázek zástupcům dvou včelařských sdružení, která připravila pro tuto tradiční výstavu informační stánky. Dnes přinášíme odpovědi Ing. Petra Texla, člena rady PSNV-CZ.

Proč se jako včelařské sdružení účastníte takto veliké akce, kde asi většina návštěvníků nejsou přímo včelaři nebo zájemci o včelaření?

P. T.: PSNV má ve stanovách mimo jiné i propagaci jednoduchého a přírodě blízkého chovu včel. Kde jinde toto prezentovat pro včelařskou i laickou veřejnost než na výstavách. Otázkou může být, na jakých výstavách. Na Zemi živitelce jsme byli myslím již popáté. Letos jsme byli v pavilonu B4 a velký vítací banner nad průčelím pavilonu byl trochu odvážný: Se včelami na kafi. A skutečně to tak i probíhalo – včelaři se zastavili a při kávě se diskutovalo o všech současných problémech, ale i úspěších. Například několik chovatelů matek nám na stánku nechalo vizitky pro zájemce o matky – letos se chovům dařilo a nyní jsou „skladem“ u chovatelů matek ještě volné matky. Nevčelaři (ale i někteří včelaři) nás teprve objevili a divili se, že existuje něco také jiného než ČSV, další časopis apod. Myslím, že v internetové době lze mnoho informací získat snadněji u PC, ale že také včelaři jsou již opilí internetem a rádi se potkávají osobně.

Jaký typ návštěvníků se většinou na stánku zastaví, jaké informace je zajímají, ptáte se, proč?

P. T.: Samozřejmě se zastavují včelaři, mnoho známých včelařů ze škol a z dalších akcí, které PSNV pořádá. Letos se zastavilo také mnoho včelařů, kteří se nám svěřili se zajímavými příběhy a aktivitami, které se objeví postupně i v Moderním včelaři. Diskutovali i nevčelaři, zemědělci, a to zejména o problematice LPISu a o změnách v používání POR. Např. se pozastavovali nad tím, že od letošního roku je zakázáno mořit osivo řepky neonikotinoidy, což prý znamená oproti minulým létům ještě nyní na podzim 3x porost ošetřit dalšími POR. Co je menší „zlo“ jsme nedovedli fundovaně posoudit.

Rodiče s dětmi je také velká skupina, která se zajímala nejen o nové pexeso, ale také koukali do mikroskopů a divili se např., že vosa má „chlupatější“ křídlo než včela.

Jedete t.zv. „za své“, nebo máte podporu z jiných zdrojů?

P. T.: ZŽ patří mezi nejdražší výstavy, co se poplatků týče. Máme vlastní stan, takže odpadají náklady na pronájem stánku a nábytku. Přesto prostý nájem plochy je enormní. Sami bychom to neufinancovali. Výstava byla součásti projektu pro NNO, kde je podmínkou 30% spoluúčast.

Vyplatí se Vám to (to není otázka jen na čistou ekonomiku, ale zahrnuje také to, co se nedá zběžně spočítat, změřit ani zvážit z dlouhodobého hlediska).

P. T.: Z ekonomického hlediska se to samozřejmě nevyplatí. Ale jsme NNO, kde se na zisk nehraje. Jde tu o prezentaci oboru, PSNV, Moderního včelaře. Samozřejmě to vše zařizuje kancelář PSNV a oslovení dobrovolníci nejen z okolí Českých Budějovic. Letos, kromě stálic z minulých let, nám pomohli na stánku studenti a absolventi z Blatné.

Hodláte se výstavy účastnit i v příštím roce?

P. T.: To je zatím předčasné. Určitě se o tom bude jednat i na podzimním Sněmu PSNV. Některé akce a výstavy asi již opustíme, ale ZŽ možná zůstane i když je určena hlavně pro nevčelaře. PSNV vždy tak trochu razila netradiční postupy a možná i na tomto poli překvapíme a přijdeme s novými projekty.

Můžete porovnat letošní ročník s ročníky minulými?

P. T.: Ubylo včelařských expozic (asi z důvodu vysokých nájmů). Expozice ČSV, resp. OO ČSV ČB nebyla ve stejném pavilonu jako PSNV oproti létům minulým, byla u myslivců – včelaře to trochu mátlo. V našem pavilonu B4 přibylo více prezentací zemědělských škol, jak regionálních, tak i zemědělských univerzit z celé ČR. Celková statistika uvádí letos větší návštěvnost oproti roku 2017 (přes 115 000). Takže celostátní pouť stále přitahuje a je tak trochu ostuda, že na Zemi živitelce se neprohýbají regály s medem, chybí ochutnávky medu apod. Někde včelařští soudruzi stále dělají chybu.

Za redakci Včelaři sobě se ptal J. Matl

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *