Přijeďte na 7. Hornolužický odborný včelařský den

7. Oberlausitzer Bienenfachtag

Přijměte pozvání na přednáškovou akci evropského formátu, která se koná jen pár set metrů od českých hranic! Pokud se nás sejde více, bude možné zajistit simultánní tlumočení z německého jazyka do češtiny.

Kdy: 13. dubna 2019 od10:00 hod. (vstup od 9:00 hod.)
Kde: 
„RößlersBallsaal“, Rudolf-Breitscheid-Straße 32, 02727 Ebersbach-Neugersdorf

Program:

Paul Jungels: „Chov varroarezistentních včel – genetika, provozně-technické a praktické zkušenosti“
Prof. Dr. Robert Paxton: Je zvýšení hladiny virů ve včelstvech příčinou jejich úhynů?
René Schieback: Představení projektu „Varroarezistentní včely v Sasku“

Přihlášky:

Standardní přihlášky (cena 25,00 €, platí se na místě): www.saechsische-imkerschule.de

Přihlášky na akci včetně služeb tlumočníka (zvýhodněné vstupné 15,00 € + max. 1000,- Kč, vyberu předem): stepanka.dlouha@gmail.com (prosím do 15. února)

Uvítám doporučení na tlumočníky schopné zajistit simultánní překlad odborných přednášek.

Anotace přednášek

  • Paul Jungels (profesionální včelař, Brandenbourg/Lucembursko):
    „Chov varroarezistentních včel – genetika, provozně-technické a praktické zkušenosti“

Paul Jungels, profesionální včelař a chovatel z Lucemburska, spolupracoval již s bratrem Adamem. Je dobře znám mnoha včelařům a chovatelům v německy mluvících zemích. V obci Brandenbourg (severní část Lucemburska) chová se svoji rodinou na třicetii různých stanovištích 240 produkčních včelstev a také 400 minivčelstev, které využívá pro chov matek. Podle Paula Jungelse je pro hospodárně vedený včelařský provoz rozhodující chov těch nejkvalitnějších matek.

Na 7. Hornolužickém odborném včelařském dni Paul Jungels představí svou včelařskou metodu, jak přistupuje k chovu matek a na co klade důraz při varroatelerantním chovu. Protože je již řadu let průkopníkem v oblasti rezistentního chovu a může předložit své dosavadní výsledky, které se ještě nedávno zdály nemyslitelné, přikládáme jeho závěrům velký význam. Ano, varroatolerantní včely existují. Ale jakou cestou se musíme dát, abychom vyselektovali potřebné genetické příznaky? Na co je nutné dát pozor, jakých chyb se vyvarovat a především, jak může každý jednotlivý včelař pomoci vyhledávat takové včely (a cíleně je rozmnožovat), které jsou schopny s roztoči zatočit? Tyto a další otázky nám Paul Jungels zodpoví ve své přednášce a následné diskusi.

  • Prof. Dr. Robert Paxton (katedra všeobecné zoologie Univerzity Martina Luthera, Halle):
    „Je zvýšení hladiny virů ve včelstvech příčinou jejich úhynů?“

Po ukončení studia promoval Robert Paxton na Univerzitě v Sussexu (Anglie). Vědecky pracoval a přednášel mj. ve Walesu (Anglie), Uppsale (Švédsko), Tübingen (Německo) a Belfastu (Severní Irsko) převážně na téma „včela medonosná“. V roce 2010 převzal na Universitě v Halle katedru zoologie s cílem nově zavést výzkum biologie včely a jejích parazitů. Jeho stěžejní oblastí výzkumu je sociální evoluce, vztah k parazitům, opylování, ochrana životního prostředí a genetika.

Jeho výzkumný tým se ve své práci dlouhodobě zaměřuje na viry, zejména na virus deformovaných křídel (Deformed Wing Virus). Jaký podíl mají viry na kolapsech včelstev? Jak se tyto viry šíří a jak lze včas rozpoznat napadení včelstev? Robert Paxton bude ve své přednášce mluvit o výsledcích svého bádání týkajících se nárůstu množství virů v posledních desetiletích a s tím souvisejícím oslabením včelstev. Na Vaše dotazy Vám samozřejmě rád odpoví.

  • Představení projektu „Varroarezistentní včely v Sasku“

Po celé Evropě existují skupiny včelařů, které si daly za cíl nalézt a dále rozmnožovat varroarezistentní včely a fixovat jejich důležité genetické vlastnosti. Také v Sasku bylo cíleně inseminováno mnoho matek vybranými trubci (SDI) a jejich včelstva následně testována na varroasenzitivní hygienu. A skutečně byly nalezeny matky, jejichž potomci vykazovali 100% čistící chování. To nám dodává odvahu rozvinout daný projekt v letošním roce v širším měřítku – k tomu však budou potřeba spolupracovníci. Nezáleží na plemeni včely (Buckfast, Carnica, Mellifera nebo místní rasa) – budou vyhledávány matky, které dokáží s roztoči Varroa úspěšně bojovat, tyto pak budeme cíleně rozchovávat a pářit s vhodnými trubci. Toto se netýká jen těch včelařů, kteří umí chovat matky. Bude potřebná podpora jak po stránce finanční, tak i po stránce logistické, při počítání buněk a mnoho dalších věcí. Při prezentaci tohoto projektu proto budou včelaři požádáni o součinnost, neboť projekt sestává z řady různých pracovních kroků, které jsou pro zdar projektu nezbytné. Záleží tedy na nás na všech.

Počet účastníků 7. Hornolužického odborného včelařského dne je omezen, je proto bezpodmínečně nutné se předem přihlásit.

Z účastnických poplatků spolek LEBENs(T)RÄUME e.V. kryje cestovní náklady, pronájem sálu, honoráře a náklady na ubytování pro odborníky a další organizační výlohy. Z původně malého informativního semináře pro cca 50 hostů v roce 2013 se stala v následujících letech jedna z největších odborných akcí na německé včelařské scéně. V minulém roce přijelo do Ebersbachu-Neugersdorfu přes 400 účastníků z celého Německa, ale i z Rakouska, Švýcarska, Česka a Polska, aby si vyslechli odborné přednášky ze včelařské teorie i praxe, ale také aby se vzájemně více poznali a navázali kontakty. Také v tomto roce lze s ohledem na výběr témat očekávat podobnou vysokou účast.

Výměnná burza semen

Protože včely nemohou přežít bez pylodárných a nektarodárných rostlin, koná se zároveň od 14:00 hod. výměnná burza semen a sazenic. Na ni jsou zváni všichni, kteří se o pěstování rostlin zajímají. Kdo tedy neví, co se svými přebytečnými semínky a sazenicemi, má zde příležitost tyto vyměnit nebo předat dál. Ale ani ti, kteří s sebou nemohou nic přinést, by si neměli nechat tuto příležitost ujít. Účast na burze je zdarma a není nutná přihláška.

Přeložil: Ladislav Dlouhý

1 komentář

  1. Pingback: Včelaři Děčín | Hornolužický odborný včelařský den

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *