Včela!!! – Výstava pro včelaře a se včelaři aneb jak oživit to, co neprávem umírá. Rozhovor s Václavem Sciskalou

V pátek 22. a v sobotu 23. března se Ostravě konalo hodně zajímavé setkání včelařů i výrobců potřeb pro ně s názvem Včela!!! Kdysi to bývalo na podzim a rok od roku kvalita klesala a včelaři to cítili a také říkali. Přitom vše mluvilo pro pořádání výstav v tomto včelařském regionu, jen chtít a dobře to odpracovat. Viselo to ve vzduchu, nevyřčená otázka zněla: chytí se někdo? Chytil!

A tu je právě to, o čem nás baví psát. Chytil se totiž spolek. Ne ledajaký. Včelařský spolek Moravy a Slezska. Sdružení, které vzniklo na jaře 2016 a od té doby vyvíjí velmi zajímavé aktivity jak v oblasti spolkové, tak třeba i ve vzdělávání chovatelů včel. I tento projekt pořadatelé pojali vlastně hodně spolkově … Tyhle aktivity vidíme jako svým způsobem průlom, rozčeření temných a stojatých vod tradic, jež se zdály být fixovány, avšak fixovány naštěstí nebyly.

O výstavě jsme uveřejnili komentovanou fotoreportáž Tomáše Ivanského. Nyní ji doplňujeme rozhovorem s mužem, jenž koordinoval práci týmu pořadatelů, totiž s předsedou zmíněného spolku kolegou Václavem Sciskalou.

Pozorní čtenáři najdou jistě stran otázek podobnosti s rozhovorem s pořadatelem podobné  loňské říjnové výstavy v Olomouci, kolegou Leem Czabem. Podobnost není náhodná. Chceme sledovat určitá témata a zajímá nás, jak se takové akce dají uspořádat a co to v praxi obnáší.

 

Jak a proč vlastně vznikl nápad uspořádat takový typ výstavy právě v Ostravě?

S myšlenkou včelařského veletrhu na jaře jsem si hrál už nějakou dobu a definitivně nápad vznikl v loňském roce, když jsem navštívil výstavu v Grazu. Zaujala mně a vše najednou dostalo čitelné kontury a k realizaci už nebylo daleko.

Před 10 lety jsme začali s organizací podzimních včelařských výstav v Ostravě „Život na zahradě“. Jako spoluorganizátor byl kolega Karel Ostárek a toho jsem kontaktoval a myšlenku mu předložil. Jednání o spolupráci bylo velmi krátké. Známe se a víme, co jsme udělali z výstavy „Život na zahradě“. Tu jsme organizovali do roku 2015 a získala věhlas. V roce 2016 to převzali jiní (KKV ČSV) a podzimní výstava v roce 2018 byla poslední. Skončilo to organizačním fiaskem.

Proto nový restart včelařských výstav v Ostravě pod hlavičkou Včelařského spolku Moravy a Slezska, z. s., ale v předjaří.

Včelaři potřebují nastartovat sezonu a je dobré, aby se setkali se svými dodavateli a nositeli včelařské vědy.

Ostrava je dobré místo pro setkání včelařů z Česka, Polska a Slovenska. Ostrava je dostupná a máme výborné výstaviště, které včelařům fandí.

 

Měli jste nějakou prvotní ideu? Jaká byla? Podařilo se ji naplnit? Nebo jste museli dělat kompromisy a původní koncept měnit?

Idea setkání výrobců a prodejců se svými klienty se naplnila a nemuseli jsme dělat žádné kompromisy, i když jsme měli trochu obavy, jak zareaguje včelařská veřejnost a zda včelaři na akci přijdou. Byli jsme připraveni i na alternativy v průběhu výstavy a jsem rád, že jsme nemuseli improvizovat.

 

Kdo všechno se na pořádání výstavy podílel? V kolika lidech Váš tým pracoval?

Prvotní noty sestavila skupina 4 lidí a následně jsme doplnili organizační štáb na 8 lidí. Samozřejmě, že nás doplnili i naši kolegové ze spolku v pozicích pořadatelské služby ve dnech konání akce a k plnění dílčích úkolů.

 

Výstavu jste pořádali jako spolek. Kolik práce to obnášelo? Jak jste postupovali? A protože šlo de facto o spolkovou akci, jak jste si rozdělili práci?

Od začátku jsme si řekli, že výstavu zorganizuje náš VSMaS, z. s. Představili jsme kolegům návrh akce a setkali jsme se s velmi kladnou odezvou. Pro nás bylo velmi důležité přesvědčit vedení výstaviště Černá louka, že to bude jiné než podzimní výstava organizovaná ČSV. Nakonec svolili, našli jsme vhodný termín a ruku v ruce s manažerkou výstaviště a jejím týmem se pustili do práce.

Rozdělili jsme si úkoly a pravidelně se scházeli nebo online se informovali o tom, co se podařilo, nebo v čem potřebujeme píchnout. Asi jsme si to rozdělili dobře a vše dobře dopadlo. Závěrečné hodnocení máme v plánu 16. dubna.

Výstavy se zúčastnila řada v oboru působících subjektů a firem. Jak jste je přesvědčili k účasti na výstavě? Jaké cca procento z oslovených nakonec dorazilo?

Oslovili jsme asi všechny významné subjekty oboru v ČR, Slovensku a Polsku. Proběhla osobní setkání, kde jsme jim představili svou vizi, a ku podivu skoro všichni kývli a do Ostravy přijeli. A jsem rád, že ti, kteří nepřijeli jako vystavovatelé nebo prodejci, přijeli jako návštěvníci a přímo na výstavě, (veletrhu) se hlásili, že příští rok už tu chtějí být.

Hodnotím to tak, že z oslovených přijelo cca 90 %.

 

Zajímavá byla účast zahraničních subjektů. Jak probíhala komunikace s nimi? Jak jste je vybírali? Kolik jste jich oslovili a kolik z oslovených nakonec vystavovalo? Máte od nich nějakou zpětnou vazbu?

Zajeli jsme na Celopolské dny včelařů a tuto mimořádnou akci prošli s vytipováním subjektů, které bychom u nás rádi viděli. Z 10 vytipovaných a oslovených jich do Ostravy přijelo 8. Vyjádřili se na konci akce, že byli velmi spokojeni, a pokud je pozveme, tak rádi příští rok přijedou opět. Komunikace byla poměrně jednoduchá, já i kolega Ostárek hovoříme slušně polsky a pro polské výrobce jsme jako česká republika zajímavý trh.

 

Máte i zpětné vazby od běžných účastníků? Jaké?

Zpětná vazba od návštěvníků byla velmi dobrá. Až nás vedla k opatrnosti, zda to nejsou jenom fráze a pózy. Celkově velká spokojenost nás zavazuje pro další ročník. Návštěvníci si pochvalovali, že si můžou na věci sáhnout a důkladně si je prohlédnout, že to není jenom pochod v uličce mezi stánky. Dnes s odstupem času stále od návštěvníků slyšíme, jaká to byla dobrá výstava.

 

A jak byste hodnotili svou akci s odstupem Vy?

Myslím si, že jsme naplnili vlastní představy a jsme rádi, že jsme naplnili i očekávání našich návštěvníků. S odstupem času už víme co příště vylepšit a na co se více zaměřit. Závěrečné hodnocení bude koncem dubna a věřím, že i ostatní členové realizačního týmu přijdou s nápady, jak to vylepšit.

Považuji akci za velmi zdařilou. Určitě na tomto základě můžeme stavět☺

 

Jistě jste řešili docela podstatnou finanční otázku. Smíme se zeptat, jak lze tak velkou akci finančně “pokrýt” tak, aby nebyla ztrátová?

Otázka financí je vždy zásadní. Celkové hodnocení výstavy bude až koncem dubna, ale věřím, že jsme skončili v černých číslech.

Mimořádné poděkování patří Výstavišti Černá louka za velmi dobré podmínky, které této akci vytvořili, a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který nám na akci přispěl významnou finanční částkou. Patronát převzal pan hejtman prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., a paní náměstkyně Jarmila Uvírová se průběžně o přípravu velmi zajímala. Samozřejmě, že část zdrojů šla z našich prostředků, ale my jsme si do vínku spolku dali vzdělávání a propagaci oboru včelařství, takže naplňujeme své krédo.

 

Dočká se včelařská obec pokračování?

Ano, už v průběhu prvního dne výstavy jsme slíbili všem, kteří se ptali, že otevíráme novou tradici jarních Včelařských veletrhů v Ostravě.

Ve dnech 13. a 14. března 2020  se opět v Ostravě sejdeme a věřím, že v ještě hojnější účasti. V tomto roce jsme zaregistrovali za pátek a sobotu celkem cca 3.200 návštěvníků, a to je dobré číslo, ale včelařů jenom v Moravskoslezském kraji je cca 5.000 a v okolním příhraničním Polsku a Slovensku …

Myslím si, že reálné číslo do budoucna by mohlo být 10.000 návštěvníků, ale to chce být přesvědčivý a věrohodný. Veletrh Včela!!!, musí nabídnout náročné klientele přidanou hodnotu a na tom stavíme.

Děkujeme za rozhovor!

Za redakci se ptal J. Matl, jako ilustrace atmosféry byly použity obrázky z archivu VSMaS, jemuž děkujeme za vstřícnost.

 

 

 

 

 

5 komentářů

 1. Kopecký Zbyněk Reagovat

  Velice lituji, že jsem ze zdravotních důvodů – byl jsem 3 dny po operaci- nemohl výstavy zúčastnit,
  jako první jsem se přihlásil ,leč zájezd z Javornicka se pro malý počet uchazečů nekonal.
  Děkuji tímto organizátorům za odvedenou práci a už teď se těším na příští rok.

 2. Jarda Reagovat

  Měl jsem čest přednášet na téhle akci. Děkuji všem, kteří se na realizaci podíleli Vaškovi, Jirkovi i Alence a dalším. Jelikož jsem přednášel i na Hanácké včele, tak můžu s klidem prohlásit, že akce byla na stejné úrovni, dokonce ji v pár věcech předčila. Výborná propagace, rozmístění, ty mapky a hlavně spousta lidiček, kterým tohle už 3 roky chybělo. A největší osobní potěšení, když na vaši přednášku a hlavně samozřejmě výstavu dorazí přátelé z Plzně i Polska.

 3. R. Polášek Reagovat

  Já bych se přimlouval, jestli by nešlo přednášky dát do písemné formy, ideálně nějakého sborníku a dát někde na web k dispozici těm, co to tam nestihli. Případně udělat aspoň video a to dát k dispozici.

 4. Václav Sciskala Reagovat

  Dobrý den, přednášky byly koncipované jako doplnění veletrhu a upozornění na různé oblasti se kterými se ve včelařství potýkáme. Jejich pestrost byla cílená a časový limit rovněž úmyslný. Přednášky měly hlavně navodit diskuzi. To se nám podařilo a to jsme rádi. Každý z přednášejících by mohl zrealizovat ucelenou přednášku na 3 – 4 hodiny na téma, o kterém hovořil a potom by vydání sborníku bylo namístě. Snad v příštích létech přednášky rozdělíme na hlavní a vedlejší, ale to je otázka pro příště. Prostě se učíme a pokud budete mít nápady, tak prosím o zaslání. Otázka videa je na zvážení. Děkuji.

 5. Socha Alojz Reagovat

  Dobrý den, výstavy jsem se zúčastnil, byl jsem mile překvapen množstvím vystavovatelů a nabídky včelařských pomůcek. Děkuji organizátorům za čas, který tomu věnovali a těším se na další ročník.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *