Naučná stezka Včely a mravenci

Od května 2015 je možné si na Monínci zpestřit chvíle také prostřednictvím naučné stezky, která přiblíží mikro svět včel a mravenců. Naučná stezka vznikla na trase mezi restaurací M2 a hotelem Monínec a její délka je zhruba 1,5 km.

Na osmi stanovištích se nachází 16 informačních panelů, které přehlednou a ucelenou formou seznamují širokou veřejnost a návštěvníky areálu Monínec s přírodními a místními zajímavostmi lokality Jetřichovice. Tvorby Naučné stezky Monínec – včely a mravenci se ujala Ing. Veronika Souralová, fotografka, galeristka, cestovatelka, která se věnuje systematickému pořizování fotografických celků ze života hmyzu. Celá trasa vede od spodní části areálu příjemnou procházkou až k hotelu.

Začátek naučné stezky se nachází u restaurace M2 ve spodní části sjezdovky, následně je vedena k první oblasti se zaměřením na včely. Zde je na panelech vysvětleno, proč jsou včely užitečné, jaké jsou včelí produkty. Součástí stezky je také popis úlu, líhnutí a života včel. V bezpečné vzdálenosti od tohoto stanoviště je také zřízen včelí úl.

Další část vede kolem palouku k místu s dalekým výhledem, zde je stanoviště s informacemi o historii zámku. Druhá ucelená část se věnuje mravencům, kde se návštěvníci dozvědí o jejich významu pro les a o životě v mraveništi. Stezka pokračuje také na louku před hotelem Monínec.

Na stanovištích stezky jsou umístěna sezení pro odpočinek návštěvníků.

Kontakt:

Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice
info@moninec.cz
tel.: +420 227 026 887

https://leto.moninec.cz/aktivity/naucna-stezkawww.vcelari-pistin.unas.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *