Včelstva v LPIS, vyjádření ÚOOÚ a včelařská petice

Portál farmáře provozovaný Ministerstvem zemědělství ČR dne 5. 3. 2018 spustil novou funkcionalitu. Ve veřejném registru půdy (LPIS) jsou nyní zobrazena všechna registrovaná stanoviště včelstev i se jménem chovatele.

Spolu s těmito údaji byly zveřejněny i některé další osobní údaje chovatelů (jejich registrační číslo, telefonní číslo, soukromá e-mailová adresa). Cílem tohoto kroku je vytvořit digitalizovaný zdroj informací o stanovištích včelstev tak, aby zemědělci v doletové zóně mohli řádně a včas oznámit dotčeným chovatelům včel aplikaci přípravků na postřik zemědělských plodin.

Změna v evidenci včelstev v registru zemědělské půdy LPIS u některých včelařů vyvolala obavy a ti Ministerstvo zemědělství zaplavili stížnostmi. Včelaři se obávají především usnadnění krádeží, či navedení vandalů a jiných k úmyslným včely ohrožujícím činům. Mnohá stanoviště jsou odloučená a zajištění jejich efektivní ochrany je takřka nemožné. MZe včelaře v reakci na tuto skutečnost informovalo otevřeným dopisem, ve kterém situaci vysvětluje a vyzývá k vyzkoušení systému. Uvádí také, že zveřejnění kontaktních údajů v LPIS je v souladu s novelou zákona o zemědělství.

Tiskovou zprávou ze dne 6. 4. 2018 se k problematice vyjádřil také Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Ten upozorňuje, že tyto případy nejsou posuzovány podle zákona o ochraně osobních údajů, nýbrž podle zvláštního zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. Z pohledu pravidel pro zpracování osobních údajů je v daném případě rozhodující, že osobní údaje jsou zveřejňovány v rámci zákonem stanoveného postupu. Není proto určujícím znakem, zda se tak děje se souhlasem včelařů. Úřad tedy zrušení evidence nařídit nemůže.

Ti z vás, kteří s tímto postupem nesouhlasí, mohou až do 30. 4. 2018 podepsat včelařskou petici.  Ta vyzývá MZe, aby od stávající praxe ustoupilo a dále, aby iniciovalo změnu rostlinolékařského zákona, která nařídí subjektům aplikujícím chemické postřiky informovat včelaře o konkrétní aplikaci plánovaného postřiku v reálném čase.

6 komentářů

 1. Jiří Matl Reagovat

  Podle posledních zpráv (ze semináře „Úloha včel v současné rostlinné výrobě“ konaného v Praze 6. 4. se zdá, že více než včelaři jsou snad naštvaní sami pěstitelé. Je evidentní, že to, co mělo původně spíše spojovat, obě strany zásadně rozdělilo, přičemž ani jedna z nich nemá zásadní a potřebné informace a zákulisní jednání těch, kteří se dosud nepřiznali k iniciaci problému, stejně jako utajená jednání té či oné strany, rozhodně nepřispívají ke vzájemnému porozumění a pochopení, tedy k základu další konstruktivní debaty. Skutečně to vypadá tak, že někomu šlo spíš o to, abychom stáli proti sobě, než abychom rozumně spolupracovali a respektovali se.
  Nicméně se prý připravuje na MZe „kulatý stůl“, na němž by se měli sejít všichni, jichž se novela týká, s cílem vytvořit podklady pro další postup, aby se nějak stávající problém problém napravil.
  Jiří Matl

 2. Štěpánka Dlouhá Reagovat

  Sekce lesního hospodářství MZe, jako koordinátor úkolu zavedení evidence včelstev do systému LPIS, svolala na 25. dubna 2018 pracovní schůzku. Tématem jednání bude současný aktuální stav v zavedené evidenci v systému LPIS a návrh řešení situace. Pozváni byli zástupci ČMSCH, a.s., SVS, SZIF, Agrární komory ČR a dalších zemědělských svazů a také zástupci pěti včelařských spolků.

 3. Štěpánka Dlouhá Reagovat

  Pozor, změna termínu pro odevzdání vyplněných petičních archů! Vzhledem ke svolanému jednání MZe na 25. 4. 2018 se petiční výbor rozhodl předat podepsané archy dříve. Pokud máte archy ještě u sebe, zašle je tento týden na adresu:
  Jakub Dolínek, Michelský vrch 43/29, Liberec, 460 14

 4. Štěpánka Dlouhá Autor článkuReagovat

  Ministerstvo zemědělství pečlivě odpovídá na všechny zaslané stížnosti: Obava z krádeží včelstev prý není na místě, neboť volně pobíhající krávy a ovce se po registraci v LPIS také o nic víc nekradou.

 5. Pingback: Ještě k příběhu včelařské petice k LPIS - Včelaři sobě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *