Včelí boží muka na hradišti Budeč?

Výtvarník Jan Trejbal vytvořil prototyp velmi neobvyklých božích muk. Ta jsou originální nejen svou formou, ale také funkcí. Autor v nich propojuje původem barokní tradici drobných zastavení s živoucí krajinou v podobě ochrany včel a čmeláků. Objekt je totiž zároveň tzv. hmyzím hotelem. Na portále Hithit nyní běží sbírka, ve které je možné projekt Včelích božích muk podpořit.

Prototyp Včelích božích muk byl v září tohoto roku instalován na hradiště Budeč ve středních Čechách. Dne 27. září 2018 byl pak slavnostně vysvěcen. Zasvěcen je (pro nás včelaře možná trochu nečekaně) sv. Václavu, který  podle historických pramenů na hradišti Budeč pobýval a studoval. Přestože je sv. Václav patronem Českých zemí, nestála donedávna na hradišti jediná památka, která by světce připomínala. V roce 2015 tak vznikla idea tento historický dluh splatit a na Budeč umístit první Včelí boží muka – autorský objekt pro uctění památky světce.

„Vývoj objektu Včelích božích muk probíhal během posledních tří let v zásadě formou „design by nature“, kdy jsem se musel naučit pochopit a integrovat základní přírodní procesy ze života samotářských včel a čmeláků. V tomto mi byl velkou oporou prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc., přední český entomolog, žijící přímo pod hradištěm Budeč.  Celý tento proces ovlivnil jak finální tvar objektu, tak volbu stavebního materiálu,“ říká autor Jan Trejbal.

V horní části božích muk – tedy v hlavici –  je dvoukomorová nika, kdy v přední části je umístěn organický materiál pro včely samotářky (stonky rákosu a křídlatky) a v zadní části je vytvořen prostor pro čmeláky. Do prostoru pro čmeláky vede jediná přístupová cesta ze zadní strany hlavice a interiér je do tří čtvrtin vyplněn teplodržným materiálem (krejčovskou vatou). Pata nohy slouží jako broukoviště, kde je zajištěno vlhčí prostředí postupným přidáváním tlejícího dřeva. O tom, že hmyz boží muka zabydlí, není pochyb. Entomolog Žďárek již prototyp domku testoval. Odhadovaná průměrná zasídlenost objektu bude 35 – 60% za jednu sezonu.

Laika jistě zaujme i proces vzniku božích muk: Dle návrhu autora bylo nejprve pomocí  dvojdimenzionální CNC frézy vyřezáno dřevěné kopyto. Sádrovna a zámečnická dílna AVU v Praze vytvořila následně laminátovou formu hlavice a nohy objektu vyztuženou ocelovými profily a opatřenou speciálními odvzdušňovacími otvory. Samotný objekt božích muk byl pak vyrobený nezhutněným odlitím betonu do mnohadílné laminátové formy. Pomocí technologie 3D tisku nakonec vznikl text zasvěcení.

Výška objektu je 205 cm a přibližná váha 1050 kg. Příběh popisující vznik Včelích božích muk a jejich umístění na hradiště zachycuje video:

Projekt doposud financoval sám autor Jan Trejbal. Vývoj a práce na formě, základech pro objekt, záborech, průzkumech a dalším stál téměř 150 000 Kč. Autor se rozhodl nejít formou evropských grantů, ale spolehnout se na samotnou „myšlenku projektu“. Sbírku na HitHit pořádá, aby mohl alespoň část nákladů získat zpět. Cestou crowdfundingu – hromadného financování, se pokusí během 45 dnů získat 82 000 Kč. Zbylou část přislíbila uhradit obec Zákolany. V případě, že sbírka nebude úspěšná, bude objekt z hradiště Budeč opět demontován. Zůstanou první Včelí boží muka na mapách?

 

Text: Š. Dlouhá dle podkladů J. Trejbala
Foto: J. Trejbal

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *