Jak na výrobu Langstroth nástavků?

Každoročně v době, kdy ženy v naší rodině začínají péct vánoční cukroví se uchyluji do své “trucovny” abych na novou sezónu připravil nástavky a dna. V tomto článku se pověnuji nástavkům Langstroth ⅔ (dále používám zkratku Lang). Článků na toto téma je plný internet. Každý z autorů má nějakou svoji vychytávku. Použiju-li paralelu se zmíněným vánočním cukrovím – s Lang nástavky je to podobné jako s lineckými kolečky. Skoro každá rodina je peče. Skoro každá rodina má vlastní recepturu, která lineckému cukroví dodává jistá specifika, ale pořád to jsou linecká kolečka. U Langů je to podobné – rozměrově to jsou pořád “Langy”, ale každý výrobce přistupuje k výrobě trochu jinak:

 • Přizpůsobuje nástavek podmínkám vlastního provozu
 • Optimalizuje cenové/pracovní náklady
 • Přizpůsobuje výrobu strojovému parku a nářadí, které má k dispozici.

Takže to, co následuje vnímejte jako X+1 článek na téma Lang ⅔ a jeho výroba. Buďte zdravě oportunističtí a vyberte si z článku to, co se zrovna hodí pro Vás a Váš provoz.

Co budeme vyrábět?

Cílem je vyrobit Langstrothův 2/3 nástavek způsobem, aby provedením vyhovoval jak včelám, tak dlouhodobé zátěži včelařského provozu. Při výrobě se budeme držet níže uvedeného plánku. Provedení rohových spojů a úchopů řešte alternativně, dle Vašich řemeslných možností a zkušeností. Rámcová představa cílového výrobku může být např. tato:

Langstroth 2_3
Langstroth 2/3 Základní pohled

Pro ilustraci připojuji jednoduchou vizualizaci základních pojmů, spojených s nástavkem:

Základní pojmy, spojené s nástavkem

Z technického hlediska budeme sledovat tento náčrt:

Jaký spoj zvolit?

Časté téma flame-wars včelařských webů je otázka, jaký rohový spoj je konstrukčně pro nástavek nejlepší. Nejčastější argumentace zastánců šroubovaných spojů je: “úlový nástavek není nábytek” a “včelám je beztak jedno, v čem bydlí”. Jejich odpůrci potom argumentují: “doma žádnou šroubovanou Ikeu nechci” a “podívejte se, co Vám to za vlhkého počasí dělá”. Nu, nevím nestavím se na žádnou stranu, protože každý máme nějaké možnosti, požadavky i představy. Preferuji sice polokrytou rybinu, ale chápu, že ne všem toto bude vyhovovat. Pokusil jsem se proto připravit krátké srovnání těch nejobvyklejších spojů. Ve finále je volba jen na Vás:

Jak spoj vypadá Jak se mu říká Výhody Nevýhody
Rohový šroubový spoj

Detaily výroby neuvádím, je jich plný internet

Nejméně pracné provedení – rychlý výsledek

Nenáročný na strojový park

Ve vlhkém jarním počasí se u některých výrobků objevují takové mezery, že skrze ně lze pozorovat včely

Nižší trvanlivost

Nejnižší pevnost z porovnávaných spojů s ohledem na použitý materiál – jehličnaté, měkké dřevo

Sdružené čepy

Lze vyrábět jak s použitím spodní frézky, tak stolní pily. Detaily výroby neuvádím – viz. Youtube. Např. pro výrobu prostřednictvím pily zadejte vyhledávat heslo “table saw dovetail jig”. Myslete jen na to, že např. U.S. návody předpokládají výrazně delší osu unašecího trnu kotouče než mají výrobky prodávané u nás. Proto se v ČR často používá tzv. kolísavé pouzdro. Detail opět viz internet.

Rozumný kompromis pevnosti spoje a rychlosti výroby

Dlouhodobá trvanlivost

Jednoduchá výroba i s použitím upravené okružní píly

Spoj nutno zajistit čepem nebo kolářským hřebíkem

Vyšší pracnost než šroubový spoj

Polokrytá rybina

Spoj, jehož výroba je popsána v tomto článku.

Samosvorný, vysokopevnostní spoj fungující ve dvou rovinách namáhání nástavku

Dlouhodobá trvanlivost

Vyžaduje horní frézku s kopírovacím kroužkem a cinkovací šablonu

Vyšší pracnost než šroubový spoj

Osobně jsem zkoušel jak spoje na sdružené čepy, tak polokrytou rybinu. Nakonec používám právě rybinový spoj. Ják rychle práce ubíhá? Jako amatér takto nacinkuji za víkend    cca. 50 nástavků (kromě jiných aktivit).

Jaký úchop zvolit?

“De facto “standardem” Lang nástavků je úchop, který  je zafrézován do těla nástavku. I já jsem takto zafrézovával. V současné době konvertuji nástavky na úchopové lišty. Všechny nové nástavky si už vyrábím jen s těmito lištami.

 • Pokud jste na vážkách, naložte si na nástavek 20 kg nějakého balastu a vyzkoušejte si jak se cítíte.
 • Rovněž si promyslete, jak budete řešit různé zásahy ve včelstvu, kdy potřebujete pracovat např. se 3. nástavkem odshora.
 • Zvažte použití úlového zvedáku atd.

Takže ať máte o čem uvažovat, malé srovnání výhod a nevýhod jednotlivých variant uvádí následující tabulka:

Jak úchop vypadá Popis Výhody Nevýhody
Spodní frézkou zapracovaný úchop. Obvykle na dvou stranách nástavku. Ale dělají se i na třech nebo všech stranách Vypadáte jako drsný Langstroth včelař.

Funkční úchop.

Tepelný most vzniklý zúžením materiálu v místě úchopu.

Možný problém s některými typy úlových zvedáků.

Díky menší ploše úchopu dosti zatěžuje prsty, ale lze to zvládnout.

Zúžení materiálu v místě úchopu bývá obvyklým místem, kterým se  datlovití ptáci snaží v zimě dostat do úlu.

 Okružní pilou a speciálním přípravkem vyrobený úchop. Obvykle na třech stranách nástavku. Stále ještě vypadáte jako drsný Langstroth včelař.

Funkční úchop.

Stejné jako v předchozím případě.
Horní frézkou a speciálním přípravkem zapracovaný úchop. Obvykle na dvou stranách nástavku. Z větší dálky stále ještě vypadáte jako drsný Langstroth včelař. Spodní část úchopu je rovná, tudíž se v ní drží voda.

Možný problém s některými typy úlových zvedáků.

Brutálně úzký úchop Vás nutí nést nástavek jen špičkami prstů, což je při medobraní u více včelstev devastující.

 Úchopová lišta vyrobená na okružní pile se sklopným kotoučem. Přišroubovaná, ale NEPŘILEPENÁ k boku nástavku. Já ji dávám na obě delší strany nástavku. Luxusní manipulace s nástavkem. Okolí drsných Langstroth včelářů Vás považuje za zhýčkaného metrosexuála.

Pokud při skladování skládáte nástavky do nitra jiných nástavků, tak s těmito úchopy se vám tam vejde jen jeden nástavek, místo dvou.

Díky lištám zabírají nástavky větší plochu.

Větší pracnost a spotřeba materiálu.

Dřevo – vstupní surovina

Pro nástavky doporučuji primárně vejmutovku, v případě jejího nedostatku smrk. Osobně se snažím využívat vlastní zdroje dřeva (což je u vejmutovky problém neboť u nás příliš neroste), nebo dřevo nakupuji na pile. Dostává se ke mě neomítnuté v tloušťce cca. 30 mm. Do zpracování jde dřevo buď přirozeně sušené venku (vlhkost cca. 14-15%) nebo (nouzově) protažené sušárenskou linkou (vlhkost cca. 8-10%). V tom případě nechám cca. 10 dnů dřevo “dorovnat” vzdušnou vlhkost – cílově budou úly stejně venku a tímto předcházím možnému kroucení hotových nástavků.

Bezpečnost

V NÍŽE UVEDENÝCH PRACOVNÍCH POSTUPECH EXPLICITNĚ NEUVÁDÍM BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A NEZBYTNÉ OCHRANNÉ POMŮCKY. PŘED VLASTNÍ VÝROBOU SE UJISTĚTE, ŽE ZNÁTE PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S UVEDENÝMI STROJI A NÁŘADÍM A PŘESVĚDČTE SE, ŽE JSOU VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI OCHRANNÝMI PRVKY. PŘI PŘÍPRAVĚ ČINIDEL K NAPOUŠTĚNÍ NÁSTAVKŮ A PŘI VLASTNÍ PRÁCI S NIMI DODRŽUJTE VŠECHNA POTŘEBNÁ POŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.

Základní postup

 1. Omítnutí neboli samování
 2. Hoblování a tloušťkování
 3. Seříznutí prkna na cílovou šířku
 4. Krácení na požadované délky neboli kapování
 5. Označení dílů pro cinkování
 6. Výroba spoje
 7. Vrtání oček
 8. Výroba úchopů
 9. Frézování falců pro ouška nástavků
 10. Sestavení nástavku a lepení
 11. Zkosení horní hrany nástavku
 12. Radiusování rohových hran
 13. Přebroušení
 14. Nátěr nebo napuštění přírodním olejem
 15. Přišroubování madel

Kroky 1-3 nečtěte v případě, kdy máte zdroj již hotových prken. Vždy pracujte ve větších sériích nástavků, ať je Váš postup efektivní. Já vzhledem k ploše svoji “trucovny” zpracovávám v jedné serii cca. 40-50 nástavků.

Omítnutí neboli samování

Cíle a poznámky: Připravit dřevo pro hoblování a tloušťkování.

Potřebné nářadí a materiál: Ruční kotoučová pila (mafl), příložná lišta, metr.

Postup:

 1. Nejprve nakrátím vlastní desky na takovou délku, aby se mi s nimi dobře manipulovalo a současně, abych měl minimální prořez. V mém případě to je cca 195 cm (počítám rezervu na odřezání popraskaných krajů).
 2. Potom pomocí “maflu” a příložné lišty oříznu jednu hranu.

Hoblování a tloušťkování

Cíle a poznámky: Desky tloušťky 25 mm obrobíme ze tří stran (dvě pláně a jedna hrana)

Potřebné nářadí a materiál: Hoblovka, tloušťkovačka/protahovačka, kluzivo pro průběžné ošetřování pracovního stolu hoblovky. K měření tloušťky používám standardní šupleru.

Postup:

 1. Na hoblovce srovnám jednu ze širších stran desky (pláň). Nehoblujeme proti vláknům dřeva, aby se nevytrhávala z obráběného dřeva.
 2. V druhém kroku ohobluji první hranu. Zde pozor, hrana by měla být rovná. Případné nerovnosti Vám budou včelky propolisovat, aby jim v zimě do úlu nefoukalo.
 3. Následně protáhneme desky na cílovou tloušťku, což je v tomto případě 25 mm.
Hoblování pláně
Tloušťkování

Seříznutí prkna na cílovou šířku

Cíle a poznámky: Seříznutí ohoblované desky na šířku nástavku – 168 mm.

Potřebné nářadí a materiál: Stolní kotoučová pila, metr.

Postup:

 1. Na kotoučové pile s kotoučem pro podélný řez ořezávám desky na cílovou šířku.
 2. Na pravítku vedu vždy hranu, upravenou hoblováním v předchozím kroku.

Krácení na požadované délky neboli kapování

Cíle a poznámky: Nyní bychom se měli dostat k finálním délkám dílů před obráběním spoje.

 • Délka delších dílů je jasná – 515 mm.
 • Délka kratších dílů závisí na volbě typu rohového spoje.
 • Pro polokrytou rybinu volím obvykle délku 395 mm (je dáno nastavením frézovací šablony):
Stanovení délky kratšího dílce

Potřebné nářadí a materiál: Kapovací/pokosová pila (místo kapovací pily může být okružní pila), kotouč pro příčné řezy, metr, úhelník.

Postup: Připravená prkna krátíme na potřebné délky. Vřele doporučuji použití kvalitního kotouče pro příčné řezy. Výsledný povrch řezu je tak hladký, přesný, bez otřepů a nerovností. Po prvních zkusmých řezech si ověřte kolmost v obou osách úhelníkem.

Sady dílců, připravené k označení

Označení dílů pro cinkování

Cíle a poznámky: Při frézování polokryté rybiny je důležité, aby se jednotlivé díly vložily na správné místo frézovacího přípravku. V případě, kdy je dílec vložen chybně a proběhne frézování, je materiál zničen. Současně značky usnadňují kompletaci dílců při finálním lepení nástavku. Tento krok je relevantní pouze pro případ, kdy použijete jako spoj polokrytou rybinu.

Potřebné nářadí a materiál: Tužka, hi-fi sluchátka a přehrávač se zásobou kvalitní hudby.

Postup:

 1. Nařezané dílce připravím v sadách jednoho budoucího nástavku, vždy dva kratší a jeden delší, jak je ukázáno na předchozím obrázku.
 2. Každé sadě přidělím číslo nástavku
 3. Popíšu značky X1, X2, X3 a X4 pro kratší dílce a Y1, Y2, Y3 a Y4 pro delší dílce přesně tak, jak je popsáno na fotografii.
Značení dílců pro další zpracování

Poznámka: Hranu pro frézování falce značím až po nafrézování rybiny. Ještě se k tomu vrátíme v příštích krocích.

Výroba spoje

Cíle a poznámky: Vyfrézování polokrytého rybinového spoje.

Potřebné nářadí a materiál: Horní frézka s kopírovacím kroužkem D15.8x4mm, rybinová fréza D12,7 x 12,7/14° se stopkou 8 mm, odsávání.

Postup:

 1. Postupně upínáme páry dílců do přípravku. Delší díly, označené jako Y dáváme pod horní přítlak. Kratší díly, označené jako X pod čelní přítlak. Dílce se sudými čísly frezujeme vždy u levého dorazu, liché dílce vždy u pravého dorazu.
 2. Po utažení přítlaku zkontrolujeme, zda jsou hrany obou dílců v rovině a současně jsou přiraženy k zarážkám vlevo, resp. vpravo.

  Utažení dílců přítlaky cinkovacího přípravku
 3. Nasadíme šablonu:

  Pozice před frézováním – nasazena šablona pro kopírovací kroužek horní frézky
 4. Začneme frézovat. Já frézuji takto:
 • Abych předešel vytrhávání materiálu nejprve ofrézuji hranu obrobku mimo zuby šablony
 • Potom profrézuji jednotlivé zuby šablony prvním průchodem
 • Cestou zpět frézuji zuby finálně
 • Dofrézuji a odložím na hromádku
Rybinová fréza D12,7 x 12,7/14° se stopkou 8 mm

Vrtání oček

Cíle a poznámky: Vytvoření otvoru pro očko. Na očka existuje ve včelařské komunitě řada názorů jak stran Ano/Ne, tak stran velikosti či umístění vůči stěně nástavku. Pokud očka nepoužíváte, rovnou tento krok přeskočte. Já používám očka 25mm s klasickou očkovou zábranou, případně zábranou tištěnou na 3D tiskárně z PET filamentu.

Potřebné nářadí a materiál: Nejlépe stojanová vrtačka, sukovník 25 mm.

Postup: Aby mi práce šla lépe od ruky, vyrobil jsem si z kartonu jednoduchou šablonu pro označení středu otvoru. Takže:

 1. Označím střed otvoru
 2. Když už jsem v tom značení, tak si označím i hranu, do které budu frézovat falc pro ouška rámků (na kratších dílcích)
 3. Vyvrtání otvoru sukovníkem

Výroba úchopů

Cíle a poznámky: Kapitola je určena jen pro ty, kteří se rozhodli jít cestou úchopových lišt. U lišty je klíčové, aby byla horní hrana zkosená a nezadržovala se v ní voda. Pro výrobu využívám odřezky vzniklé po výrobě vlastního těla nástavku. Aktuálně jsem velmi “zviklán” zkušenostmi kolegů a zvažuji přidání úchopových lišt i na kratší strany nástavků.

Potřebné nářadí a materiál: Okružní pila se sklopným kotoučem, vrtačka, vrták do dřeva 5 mm se záhlubníkem nebo samostatný vrták + samostatný záhlubník.

Postup:

 1. Nejprve nařežu vlastní lišty
 2. Prostřednictvím jednoúčelové šablonky naznačím pozice otvorů
 3. Vyvrtám otvory a zahloubím otvor pro konus hlavy vrutu
Výroba úchopových lišt na pile se sklopným kotoučem

Alternativa – výroba úchopů na okružní pile

Pokud by jste přeci jen chtěli hard-core Langstroth úchopy tak přikládám pár vět a fotografií, ilustrujících alternativní  postup. Vychází z jednoduché ideje, že úchop vznikne průmětem válce (rotujícího kotouče pily) do tělesa dílce. Rotační osa válce je skloněná vůči rovině dílce. Následující fotografie snad situaci ilustruje dostatečně:

Přípravek s vloženým dílcem, připravený na výrobu úchopu
Výjmutý dílec s hotovým úchopem

Frézování falců pro ouška nástavků

Cíle a poznámky: Nyní nezbývá než do označených hran kratších dílců vyfrézovat falc pro ouška rámků. Je na to řada postupů. Lze to provést jen s pomocí stolní pily nebo spodní resp. horní frézkou apod. Já používám horní frézku uchycenou do doma vyrobeného frézovacího stolku.

Potřebné nářadí a materiál: Horní frézka, odsavač, vhodná stopková falcovací fréza. Já používám např. tu, jež je uvedena na obrázku.

Postup: Každý falc frézuji 2x abych dosáhl požadované kvality provedení.

Jeden z typů falcovacích fréz, vhodný pro frézování falců pro ouška rámků

Sestavení nástavku a lepení

Cíle a poznámky: Ačkoliv spoj na polokrytou rybinu drží sám o sobě dobře, je nutné ho samozřejmě lepit.

Potřebné nářadí a materiál: Úhelník, hadr na setření lepidla, dřevěná palice pro doklepnutí  spoje, vhodné vodovzdorné lepidlo na dřevo z třídy D4. Mně osobně se nejvíce osvědčil Titebond III (zelený). Jak kvůli pevnosti spoje, tak kvůli konzistenci lepidla při aplikaci a rozumně dlouhé “době otevření”.

Postup:

 1. Naneseme lepidlo na oba spojované dílce. Při lepení nanášejte jen přiměřené množství lepidla – pokud jste pracovali přesně, uvidíte sami, že spoje jsou velmi těsné a spotřeba lepidla není velká.
 2. Vždy spojíme dva dílce delší s jedním kratším.
 3. Potom otočíme a usadíme poslední kratší dílec.
 4. Pokud potřebujeme spoj do roviny doklepnout paličkou, vždy použijte nějaký dřevěný odřezek. Nikdy nebušte přímo do plochy nástavku.
 5. Zbytky lepidla ihned otřeme.
 6. Zkontrolujeme kolmost všech rohů.
 7. Položením na rovnou plochu ověříme, že nástavek “není do vrtule”.
 8. Přesuneme do prostředí, kde necháme spoj minimálně 24 hodin vytvrdit.
Titebond III – vhodný typ lepidla pro finální sestavení dílců nástavku

Zkosení horní hrany nástavku

Cíle a poznámky: Řada výrobců levnějších nástavků tento krok neprovádí. Já osobně ho považuji za důležitý a prodlužující životnost nástavku:

 1. Šikmá horní hrana nezadržuje vodu
 2. Při rozebírání nástavků je zde dostatek místa pro rozpěrák. Ten potom nehuntuje hranu nástavků a nevznikají tak obnažená vlákna dřeva, kterými dovnitř difunduje voda.

Ať chcete nebo ne ta zkosená hrana dodá nástavku i profesionální vzhled. Zajímavou myšlenku měl v této souvislosti Michal Kabát – zkosit i spodní hranu nástavku a usnadnit nošení těm, kteří nástavky nosí za spodek.

Potřebné nářadí a materiál: Zkosení lze opět provést různými postupy (srovnávačka, okružní pila, frézka). Já používám opět horní frézku ve frézovacím stolku spolu s úkosovou frézou.

Postup: Frézuji horní hranu nástavku tak, aby nedocházelo k vytrhávání vláken dřeva.

Možné uspořádání frézovacího stolku, použitelné pro zkosení horní hrany nástavku

Radiusování rohových hran

Cíle a poznámky: Z ostrých hran nástavku jsou manipulací vylamována vlákna dřeva, kterými opět difunduje voda do těla nástavku. Oblým zafrézováním hrany této situaci do velké míry předcházím.

Potřebné nářadí a materiál: Dtto. jako v předchozím kroku, jen místo úkosové používám radiusovou frézu vhodného rozměru.

Postup: Postupně zaoblujeme svislé hrany nástavku.

Přebroušení

Cíle a poznámky: Řada lidí si myslí, že broušení nástavků je estetická záležitost, primárně ale jde o to, abychom uhlazením vláken připravili dřevo pro finální povrchovou úpravu.

Potřebné nářadí a materiál: Používám běžnou excentrickou brusku průměr kotouče 125 mm a brusný papír cca. 120, ploché dláto pro odstranění případných kapek zaschlého lepidla.

Postup:

 1. Zkontrolujeme, zda někde nejsou zaschlé kapky lepidla. Pokud jsou, odloupneme dlátem.
 2. Potom všechny vnější plochy nástavku lehce přebrousíme.
Přebroušení vnějších ploch nástavku

Napuštění nástavku (a úchopových lišt) olejem

Cíle a poznámky: Jsme již téměř u cíle. Tento předposlední krok zajistí odolnost nástavku proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Několik let jsem používal různé lazurovací nátěry, ekologické barvy, barvy na hračky etc. Nakonec jsem skončil u napouštění olejem, který si připravuji sám.

Potřebné nářadí a materiál: Lazurovací štětec, použitelný při teplotách 70-80 °C, hadr na setření přebytečného oleje, napouštěcí olej.

Postup:

  1. Nejprve si připravím napouštěcí olej takto:
   1. Ohřeji na cca. 70 °C lněný olej
   2. Do ohřátého oleje vmíchávám přibližně jednu polévkovou lžíci technické kalafuny
   3. Před jejich finálním rozpuštěním doplním technický pomerančový olej v objemu přibližně 1:10 lněného oleje. Pozor olej neohřívejte na přímém ohni. Páry pomerančového oleje jsou těkavé, proto s pomerančovým olejem nemanipulujte u otevřeného ohně.
  2. Potom takto připravenou směsí napouštím VNĚJŠÍ plochy nástavku s použitím lazurovacího štětce, po letech dřeva. Napouštím tak dlouho, dokud dřevo přijímá olej.
  3. Při práci udržuji teplotu oleje mezi přibližně mezi 50 a 70 °C.
  4. Napuštěný nástavek odložím a cca po 30 minutách zkontroluji, zda na něm nezůstal nenasáklý olej. Pokud ano, setřu ho.
  5. Po cca 2-3 dnech schnutí při teplotě nad 15 °C zopakuji  nátěr.

Pozor! Ve starých truhlářských knihách jsem četl, že lněný olej nasáklý v hadrech je údajně samozápalný. Takovou zkušenost nemám, ale přesto použitý hadr od oleje raději rozprostřu a nechám venku mimo dosah snadno vznětlivých předmětů.

Napouštění nástavku olejem

Přišroubování madel

Cíle a poznámky: Toto je poslední krok našeho snažení. Na obě delší boční stěny přišroubujeme olejem napuštěné úchopové lišty. Pozor! Nikdy lišty k nástavku nelepte. Ztížíte, resp. znemožníte si tak jejich eventuální výměnu. 

Potřebné nářadí a materiál: Elektrický šroubovák, vruty do dřeva 5×40 se zápustnou hlavou.

Postup:

 1. Přípravte si předem jednoduchý dřevěný přípravek, jaký je na obrázku. Umožní Vám držet stejnou výšku montáže.
 2. Jednoduše přiložte úchopovou lištu a zašroubujte vruty.
 3. Montujeme šikmou stranou k horní straně nástavku.
Úchopová lišta pro příšroubování madel, vedle pomocný přípravek pro dodržení jednotné výšky montáže madel

Závěrem

Pokud jste pracovní postup dotáhli až tady, máte hotovo. Uložte nástavky na pár týdnů do skladu, aby se usadily a působením napouštěcího oleje se zpevnil povrch dřeva. Chvíli se kochejte jak se Vám to povedlo. A nezapomeňte, první jarní den tady máme už za méně než 60 dnů.

15 komentářů

  • Tomáš Ivanský Autor článkuReagovat

   Ano je to IGM FD300. Musel udělat trochu upgrade:
   1. Přišroubovat ho na větší dřevěnou platformu ať se svěrkama lépe fixuje k pracovnímu stolu
   2. Po cca. roce práce se „vyčmochtlily“ závity přítlaků v těle přípravku. Proto jsem z vnitřní strany k tělu připevnil kontramatky.
   3. Mám k tomu ještě takové šmudla-šoubek udělatko na odsávání třísek. Ale to je nepublikovatelný „basmek“ vyrobený z S-pásek a dřevěných odřezků.

   Ad video) – ten přípravek, který používají oni je bezva v tom, že je robustnější a má přítlaky řešene excentry. Jak se tak dívám na Rockler web site https://www.rockler.com/rockler-s-complete-dovetail-jig, tak to nestojí až tolik navíc. Dodávají ho se dvěma šablonama i a třema frézama. Problém je v tom, že jak kopírovací kroužky, tak frezy jsou v imperiálních rozměrech. Nevýhoda je, že ty šablony nejsou nerez jako má IGM, ale „fenolic“.

 1. Václav Larva Reagovat

  Vynikající článek, já už mám letos výrobu nástavků za sebou, bohužel zatím spojované pouze natupo, ale na příští rok taky uvažuji, že bych začal cinovat. Mohu se zeptat jakou horní frézku k té cinkovací šabloně používáte ?

  • Tomáš Ivanský Autor článkuReagovat

   Dobrý den,
   používám BOSCH GMF 1600 CE.

  • Jan Kyncl Reagovat

   taky mám cca 100 nástavků na tupo a nevidím v tom problém, toto je pěkný ale dost pracný

 2. Pingback: Úlový stojan po stopadesátečtvrté - Včelaři sobě

 3. Eda Reagovat

  Návod je to pěkný má, ale jeden významný nedostatek: nedokótovaný výkres.
  Pokud použiji desku 3/4″, 1″, 5/4″ nebo metrické ekvivalenty vyjde mně vždy nástavek LG 2/3?
  Lepší je zakótovat funkční rozměry: světlost nástavku a drážky pro rámky, pak bude zajištěno, že těch 10 2/3 rámků vleze.

 4. Jiří Klapal Reagovat

  Prosím o informaci kde se dá pořídit Pomerančový olej.Děkuje Jirka.

 5. Ján Reagovat

  Zdravím,
  veľmi pekná práca.
  Ako ste dosiahli odlišného odtieňu cinkového spoja? Myslím drevo bledé a spoj tmavý.

  Ďakujem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *