Zdraví a imunita včel

Vědecká pracoviště se otevírají a představují výsledky výzkumu

Nestává se často, aby vědecké a výzkumné instituce prezentovaly svoji činnost při osobních setkáních s veřejností. O to víc je třeba ocenit akci, kterou formou workshopu zorganizovala dne 5. 2. 2019 pro včelařskou komunitu Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno, a to přímo v areálu univerzitního kampusu Bohunice.

Pořadatelé nečekali, že zájem o tuto akci bude tak velký, takže asi jen padesátce prvně přihlášených byla dopřána přítomnost na tomto dění a na ostatní zájemce se nedostalo. I tak bylo třeba rozdělit účastníky do čtyř skupin, které se střídaly na přednáškách a v laboratořích.

 

Tématem pracovního semináře bylo zdraví a imunita včel

V krátkých přednáškách přednesli své příspěvky Doc. Pavel Hyršl (imunita včel), Dr. Pavel Dobeš (měření fyziologických parametrů), Dr. Martin Kunc (měření imunitních parametrů) a Doc. Martin Vácha (vnímání magnetického pole včelami).

Velmi zjednodušeně a zkráceně se dají popsat nové poznatky z výzkumu třeba takto: pro zimní populaci včel je charakteristická vyšší koncentrace proteinů v hemolymfě, vyšší antimikrobiální aktivita hemolymfy a větší množství vitellogeninu v hemolymfě. Zejména z vyšší koncentrace proteinů v hemolymfě se dá ze vzorku včel poměrně snadno určit, zda se jedná o včelstvo dlouhověké či krátkověké. Praktická ukázka stanovení proteinu v hemolymfě byla předvedena v laboratoři. Ostatní výstupy výzkumu byly prezentovány jako data z měření v různém období, vynesená do grafů, nebo jinou ukázkou.

 

 

Magnetické pole

Za samostatnou zmínku stojí přednáška Doc. Martina Váchy. Že magnetické pole má vliv na včelu a její orientaci, bylo dokázáno již v minulosti. Současný výzkum se soustředil na některá měření vlivu radiofrekvenčního šumu, jako například na úspěšnost osídlování oplodňáčků. Přestože u oplodňáčků, které byly umístěny mimo radiofrekvenční šum, byla naměřena větší úspěšnost osídlení, nebyla však nijak zásadní. Vzhledem k možnostem i jiného vlivu, nelze z toho vyvozovat závěr.

Jiná situace byla ale při pokusu líhnutí matek, kde byla nastavena vyšší dávka EMG záření. Tam byl počet matek, které dosáhly dospělosti, výrazně snížený. Vzhledem k tomu, že dávka EMG záření byla nastavena hodně vysoko, nedá se z toho zase vyvodit jednoznačný závěr, ale dá se usuzovat:

  • Umělá EMP mohou mít vliv na jejich kompasový smysl nebo i fyziologické funkce.
  • Nejde o silné vlivy s akutním účinkem, včely jsou schopny se s nimi vyrovnávat, jako s mnoha jinými, silnějšími.
  • Svůj podíl na stresu mohou mít.

Představované výsledky zkoumání byly výstupy z pětiletého projektu, na kterém se ještě podílely Česká zemědělská univerzita v Praze, Palackého univerzita v Olomouci a Výzkumný ústav včelařský s. r. o., který se podílel na zajištění zkoumaných vzorků a experimentálních chovů, zejména z pokusné včelnice Kývalka a dalších stanovišť. Vedoucí včelnice Kývalka Ing. Oldřich Veverka byl na semináři přítomen a zejména v diskusi sděloval svoje poznatky.

Diskuse měla být i zpětnou vazbou pro odborníky. A jistě byla. V diskusi zazněly například otázky, zda bylo zkoumáno tukové tělísko ve vztahu s dlouhověkostí včel, nebo zda byl zkoumán vliv GPS umístěných v úlech na včelstva. Toto zkoumáno nebylo. Univerzita má ale pro příštích pět let přidělen další grant, který bude navazovat na provedené výzkumy.

 

Závěrem

Článek si neklade za cíl hodnotit úspěšnost projektu. To bude jistě publikováno fundovanými osobnostmi. Ani jako podrobné zpravodajství z akce. Spíš jen konstatování, že do včelařského výzkumu se daří získávat prostředky a že výzkum je prováděn na přístrojích srovnatelných se špičkou Evropy. O tom se mohli účastníci workshopu přesvědčit. A to, že výzkumníci v tomto případě přibližují svoji práci včelařské veřejnosti a chtějí zpětnou vazbu, je snad to nejcennější, o co bychom měli společně usilovat.

(Pozn. redakce: fotky jsou dílem autora textu. Reportáž plánujeme doplnit rozhovorem s jedním z protagonistů workshopu, právě na něm pracujeme.)

 

1 komentář

  1. Pingback: Magnetorecepce a včely - Včelaři sobě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *