Kolik a za kolik: Spotřeba přípravků na boj proti varroáze v Česku 3

Včelařská sezona kulminuje a my se vracíme s dalším dílem cyklu zaměřeného na spotřebu VLP financovaných prostřednictvím dotací. První díl našeho cyklu byl zaměřen na amitraz, společně jsme analyzovali příčiny vysoké spotřeby této látky. V minulém dílu jsme se věnovali syntetickým pyrethroidům, tam jsme se upozornili na podivný způsob klinického ověřování přípravku Gabon Flum®.  Dnes se zaměříme na přípravky využívající účinků organických kyselin a thymolu.

Část třetí: Organické kyseliny a thymol v číslech 

V kontextu dotovaných přípravků dnes budeme hovořit o VLP založených na působení přírodně identických akaricidů. Těch je celá řada, ale VLP dotované ve sledovaném časovém období využívají tři snad nejčastěji používané látky – kyseliny mravenčí a šťavelovou a thymol. Ve včelařské literatuře i odborných zdrojích bylo o těchto kyselinách resp. jejich účincích na roztoče napsáno mnoho. Proto se omezíme na základní fakta:

Kyselina mravenčí

Jedná se o nejjednodušší mono-karboxylovou kyselinu, která je v přírodě obsažena v řadě obranných sekretů používaných jak živočichy, tak rostlinami (mravenci, vosy, medúzy, kopřivy). Stopové množství lze identifikovat i v medu. Mechanismů, kterými tato sloučenina působí na roztoče, je zřejmě několik:

  • Přímé poleptání povrchu roztoče vaporizovanou kyselinou, které vede k omezení dýchání a příjmu vody.
  • Poleptání sacího ústrojí. 
  • Narušení buněčných membrán s dopadem na schopnost vstřebávat vodu.

Do včelstev je aplikována odparem prostřednictvím různých typu odpařovačů a nosičů. Používá se jak pro krátkodobou aplikaci (vyšší koncentrace po dobu několika hodin, často i opakovaně) nebo dlouhodobou (s nižší koncentraci po dobu několika dnů).

Kyselina šťavelová

Nejjednodušší di-karboxylová kyselina. Je obsažena ve většině ovoce, v řadě běžně rostoucích bylin. Má silné akaricidní účinky a předpokládá se podobný mechanismus působení jako u kyseliny mravenčí. Aplikuje se buď pokapem zimního chomáče nebo vaporizací, prostřednictvím elektrických vaporizérů. Jako velmi perspektivní se jeví využití glycerinové suspenze na papírovém nosiči.

Thymol

Chemicky isopropylmethylfenol, v přírodě obsažený v silicích tymiánu, mateřídoušky a dalších hluchavkovitých rostlin. Uměle vyráběný pro své antiseptické (i akaricidní účinky). Málo se již ví, že thymol funguje jako specifické depresivum a anestetikum. Aplikuje se formou různých typů dlouhodobých nosičů.

Proti varroóze svépomocí

Výše uvedené účinné látky jsou českými včelaři široce využívány. Kyseliny mravenčí, šťavelová i thymol jsou  dobře dostupné jak ve formě registrovaných VLP, tak jako běžné chemikálie. Svépomocně vyrobených přípravků z těchto látek využívá  významná část včelařské komunity již řadu let k tlumení varroózy. Aplikace přípravků, které neprošly procesem registrace pro veterinární užití je rozšířená z těchto důvodů:

  1. Z řady různých důvodů nebyl žádný z přípravků na bázi organických kyselin nebo thymolu dlouho dostupný formou oficiálního VLP.
  2. V průběhu doby sice došlo ke schválení VLP (viz. dále uvedená tabulka). Vzhledem k náročnosti celého procesu je pochopitelné, že výrobci toto promítli do koncové ceny. Ve finále je potom konečná cena přípravků dosti vysoká.
  3. Mezi včelaři je řada kutilů a zdatných odborníků, kteří se často inspirují i v okolních zemích. Takže je k dispozici řada postupů a metodických návodů k různým typům aplikací jak obou kyselin, tak thymolu.

Proto můžeme jen s obtížemi pouze na základě evidence dotovaných VLP usuzovat na celkovou spotřebu aktivních látek (jako v případě amitrazu a syntetických pyrethroidů v předchozích dílech našeho cyklu). Přesto si můžeme vypomoci daty z dotazníkového šetření asociace COLOSS ze zimy 2017/2018. Zúčastnilo se 1181 včelařů a kromě jiného byly sledovány jejich preference, týkající se ošetřování:

Data získaná v dotazníkovém šetření Coloss v roce 2018 byla použita s laskavým souhlasem J. Danihlíka.

Vidíme, že aplikace dlouhodobých nosičů kyseliny mravenčí jsou jednoznačně druhou nejpoužívanější metodou českých včelařů.

Počet prodaných dotovaných balení a počet aplikačních dávek

V letech 2016-2018 byly v České republice dotovány níže uvedené VLP na bázi org. kyselin a thymolu. Všechny prostředky jsou prodávány v režimu “vyhrazený VLP”, tzn. jsou vydávány bez předpisu.

Název přípravku Aktivní látka Množství aktivní látky Nosič Balení obsahuje
Apiguard Thymol  12.5g/balení Patentovaný gel 10 misek
Formidol 41 g,  Kyselina mravenčí, koncentrace neuvedena 41 g/1 deska Bělená buničina 20 nebo 120 desek
Formidol 81 g Kyselina mravenčí, koncentrace neuvedena 81 g/1 deska Bělená zušlechtěná buničina V letech 2016 a 2017 40 desek v balení. V roce 2018 jsou v balení 4 desky
Oxuvar 1000g Kyselina šťavelová 1 ml přípravku obsahuje 41 mg kyseliny šťavelové Koncentrát ve vodě 1000 g
Oxuvar 275 g Kyselina šťavelová 1 ml přípravku obsahuje 41 mg kyseliny šťavelové Koncentrát ve vodě 275 g
VarroMed Kyselina mravenčí, kyselina šťavelová

Pomocné látky: karamelové barvivo (E150d), sacharosový sirup, propolisová tinktura 20%, badyánová silice, citronová silice, monohydrát kyseliny citronové

Obsah jednorázového sáčku: kyselina mravenčí 75 mg, kyselina šťavelová 660 mg Vodní disperze 12 jednodávkových sáčků
VarroMed 5mg/ml + 44 mg/ml Kyselina mravenčí, kyselina šťavelová a výše uvedené pomocné látky Kyselina mravenčí 5 mg, kyselina šťavelová 44 mg Vodní disperze 1 x 555 ml láhev nebo 12 x 15 ml jednorázové sáčky
Thymovar proužky 2×5 ks Thymol 1 proužek obsahuje 15g thymolu Medikovaná tkanina z celulosy 10 proužků

Tabulka 1: Spotřeba přípravků v jednotlivých letech, vyjádřená v počtech dotovaných balení (ks)

Přípravek / Rok 2016 2017 2018
Apiguard 1 176 1 028 1 250
Formidol 41 g, 20 desek 3 761 3 963 1 368
Formidol 41 g, 120 desek 0 0 2 354
Formidol 81 g, 40 desek 1 724 1 695 0
Formidol 81 g, 4 desky 0 0 16 833
Oxuvar 1000 g 0 0 81
Oxuvar 275 g 0 0 164
VarroMed 0 0 83
VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml 0 0 5 489
Thymovar proužky 2×5 ks 2 291 1 912 2 164

Tabulka 2: Spotřeba přípravků v jednotlivých letech, vyjádřená v počtech odhadovaných aplikací

Přípravek / Rok 2016 2017 2018
Apiguard 5 880 5 140 6 250
Formidol (všechny varianty) 150 060 152 200 383 422
Oxuvar (všechny varianty) 0 0 4 880
Varromed (všechny varianty) 0 0 66 864
Thymovar proužky 2×5 ks 11 455 9 560 10 820

Vzhledem k masivní dominaci užívání Formidolu jsme vývoj spotřeby aplikačních dávek rozdělili do dvou grafů:

Závěrem připojujeme celkovou sumarizaci spotřeby VLP, zmiňovaných v jednotlivých dílech našeho cyklu, přepočtenou na aplikační dávky. Uvedená data jsou setříděná podle spotřeby aplikačních dávek v roce 2018 sestupně:

Přípravek / Rok 2016 2017 2018
Varidol® 4 279 167 4 257 661 5 363 642
Formidol® (všechny varianty) 150 060 152 200 383 422
Gabon PF® 90 mg 458 150 257 800 250 600
Gabon Flum® 4 mg 44 150 153 167 155 217
Varromed® (všechny varianty) 0 0 66 864
MP 10 FUM® 24 mg/ml 73 600 44 233 56 033
Thymovar® proužky 2×5 ks 11 455 9 560 10 820
Apiguard® 5 880 5 140 6 250
Oxuvar (všechny varianty) 0 0 4 880

Stanovení odhadu počtu aplikačních dávek (AD)

 
Přípravek Metodika odhadu počtu aplikačních dávek (AD)
Apiguard (Počet balení * Počet misek v balení) / 2 misky na AD
Formidol (všechny varianty) (Počet balení * Počet desek v balení) / 1 deska na AD
Oxuvar (všechny varianty) Pro variantu 1000g uvádí výrobce 20-60 včelstev. Vycházíme ze střední hodnoty 40 včelstev = 40 AD Pro variantu 275g uvádí výrobce 6-15 včelstev. Vycházíme ze střední hodnoty 10 včelstev = 10 AD 
Varromed (všechny varianty) U “sáčkové” verze je v balení 12 sáčků, předpokládáme 1 sáček = 1 AD U “roztokové”  verze rovněž předpokládáme 12 AD z jednoho balení
Thymovar (všechny varianty) V balení je 2x5 ks. proužků, předpokládáme, že 2 proužky = 1  AD

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *