Kam šly eurodotace v roce 2019?

Státní zemědělský intervenční fond ve své tiskové zprávě ze dne 16. října 2019 informoval, že včelařům v letošním roce vyplatil 64 336 187,- Kč. Více jak polovina tzv. evropských dotací směřovala na opatření Boj proti varroáze. Částka vyhrazená na zvládání kleštíka byla vůbec nejvyšší v celé historii dotace. Vzhledem k celkově velkému zájmu včelařů bylo nutno u opatření Technická pomoc a Racionalizace kočování krátit příspěvky koeficientem 0,4279.

Jednotlivá opatření byla dotována takto:

Technická pomoc 25 050 000,- Kč
Boj proti varroáze 32 180 000,- Kč
Racionalizace kočování včelstev 1 031 000,-  Kč
Úhrada nákladů na rozbory medu 726 000,- Kč
Obnova včelstev 5 348 000,- Kč

Od příštího roku startuje nové období včelařských dotací, které provází několik změn. Nově mohou kromě ČSV, z.s. žádosti přijímat a následně vyplácet i jiné včelařské spolky, vzdělávací zařízení či sdružení. Jejich seznam je ke stažení na stránkách SZIF zde. Krátí se také příspěvek na opatření Boj proti varroáze ze současných 70% na 40%. Podrobný přehled všech plánovaných změn jsme nedávno publikovali v článku Podmínky pro poskytování evropských dotací se mění.

SZIF ve své tiskové zprávě dále uvádí že: „Co se včelařství týká, patří Česko mezi světové velmoci. Potěšující je, že ani 21. století neubralo na popularitě tohoto chovatelského oboru a nadchlo i mladou generaci. Zásluhu na tom mají také eurodotace, které chovatelům včel poskytuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) prostřednictvím Českého svazu včelařů, z.s. (ČSV).“

Redakce portálu Včelaři sobě se naopak dlouhodobě snaží upozorňovat na skutečnost, že finanční prostředky přerozdělované výše uvedeným způsobem české včelařství deformují. Místo toho, aby přispěly k udržitelnosti chovů, spíše podporují nadužívání léčivsnižování genetické pestrosti. Oboje logicky přispívá k poklesu životaschopnosti našich včel. Již tradiční slovní obrat SZIFu, že „dotace šly opět do koruny za včelaři“ je pak jen zástěrkou toho, že ve skutečnosti je velká část dotačního finančního toku směřována jediné firmě, Výzkumnému ústavu včelařskému, s.r.o. Například vloni to bylo cca 23 milionů korun z celkového balíku 30 milionů určených na boj proti varoóze. O tom brzy podrobněji v dalším dílu seriálu Kolik a za kolik…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *