Výzva všem včelařům

Výzva všem včelařům

Drazí přátelé včelaři. Praxe téměř čtyřiceti let soužití s kleštíkem včelím (Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000) nás nutí k zamyšlení, kam se problém s tímto parazitem a s doprovodnými patogeny dále vyhrotí.

Kleštík včelí v důsledku kooperace především s virem deformovaných křídel získal v evolučním vývoji adaptace na svého hostitele včelu medonosnou významný náskok. Včela medonosná díky nám v našich chovech nedostala prostor pro adaptaci na tyto parazity. Její evoluční vývoj je neustále brzděn producenty matek, kteří ustrnuli na liniích z dob před příchodem kleštíka včelího a neuplatnili (a mnozí dosud neuplatňují) žádné chovatelské postupy ke zkvalitňování fitness jimi chovaného materiálu.

My včelaři jsme celá ta léta vytvářeli velmi zkreslené podmínky působení parazitů na včelu medonosnou, která nebyla vystavena přirozenému tlaku těchto parazitů a nedocházelo k přirozené adaptaci hostitele a parazita. Hromadné kolapsy včelstev jsou jen důsledkem tohoto jednání a nejsou přirozenou evoluční cestou.

Prosím a vyzývám Vás všechny, abyste zvýšili chovatelskou péči o Vaše včelstva. Abyste chovali ekotypy, linie, plemena, genetický materiál přeživších jedinců, kteří vykazují vysoké fitness a zvýšenou toleranci vůči kleštíku včelímu. Nezachraňujte neduživá včelstva. Taková včelstva řešte okamžitě likvidací matky a náhradou otevřeným matečníkem z kvalitativně lepšího včelstva (nebo výchovou z nouzového matečníku). Přerušíte tak evoluční vývoj jak nevhodné včely medonosné, tak patogenů v následném bezplodém období ve včelstvu. Můžete také včelstvo použít pro tvorbu oddělků. Zkraťte životní cyklus slabším a obratem rozchovávejte vitální. Upřednostněte vitalitu před všemi chovatelskými znaky jako je mírnost, medonosnost, rozbíhavost, tmelení,…

Prosím, pomozte včele medonosné dohnat náskok škůdců. Vyšší chovy to za nás nedělají a nikdy neudělají. Ten problém musíte vyřešit Vy ve svém rajónu včelaření se včelou medonosnou adaptovanou do Vašeho prostředí a případným připářením ověřených linií mimo váš rajón. Pomozte běžet Alence v říši za zrcadlem (https://www.betterminds.cz/mm-13-efekt-cervene-kralovny) tak, aby chytrou zkratkou dohnala to, co za čtyřicet let ztratila.

9. 11. 2021

Pavel Holub

4 komentáře

 1. Jiří Matl Reagovat

  Ještě k obrázkům v článku, když už jsem se jimi Pavlovi při redakci do textu vmezeřil:
  Na úvodní fotce jsou čeští včelaři obdivující ukázkový (vlastně reklamní) úl v altánu na farmě pod Alpami (https://cademel.it/). Byl březen, včely v altánu a v pohodě létaly dírou ve střeše na pozadí zasněžených alpských vrcholů tyčících se vlastně nedaleko.
  Samozřejmě: skutečné včely měla ta farma o pár set výškových metrů níže. Proč tedy ten obrázek zde? Protože je dobré se dívat, rozhlížet využívat každé šance, jak vidět, co dělají a co se děje jinde. Zvědavost je dobrá vlastnost. A zkušenosti se hodí. A že jsme jich tam tehdy n té jizdě dostali dost …
  A když už jsem si ještě navíc dovolil vmontovat Pavlovi při redakci jeho textu do toho ty katharské rytíře, tak musím přiznat i inspiraci:
  Píseň Francise Cabrela, jež reflektuje tichý a něžný pláč katharských rytířů stojících nostalgicky v cementové zbroji (jíž je vybavila v magickém věru pomníku až doba dnešní) v kraji, kde žili kdysi, tehdy čistém, vposledu ale plné utrpení, ale dnes je to navic u dálnice A9 u Narbonne, plné kraválu a něčeho, co je sice současně, leč není jaksi už dávno jejich. Tak o tom je ta písnička:
  https://www.youtube.com/watch?v=Wb_v6gfD8F4
  Text: https://lyricstranslate.com/en/les-chevaliers-cathares-cathar-knights.html?fbclid=IwAR38aNhvqZPEUZGP6tIfa6zKhQPglJcwFFsSTZcU5BMhmUkvAUZ_RRlKc1Q
  „Katharos“ je řecky „čistý“ … přeneseně vlastně pravý, správný. Kathaři za svou touhu dělat věci v už tehdy podle nich nemocné společnosti stran víry správně ˇčistě), dostali „na hubu“ (tak to většinou bývá). Jen doufám, že se to nestane těm, kteří chtějí vrátit včelaření ke kořenům, ke včelám, k udržitelnosti a znovu k radosti, jež se tak nějak zvolna vytrácí …

 2. Jirka Marx Reagovat

  Proč nenapíšete ať přestanou léčit jako šílenci po cely rok

  • Ing. Pavel Holub Reagovat

   To by mohla být výzva následující. V současné době si takovou výzvu veřejně netroufnu vyslovit. Možná někdy dříve bych to udělal, ale poté, co jsem se v terénu přesvědčil, jak fungují roky zavedené postupy, jaká je nezlomná spjatost s organizovaným systémem ošetřování, jaká je mentální vyspělost rozhodující masy držitelů včelstev, jsem usoudil, že by to bylo výkřikem do tmy. I kdyby ta masa tu výzvu chtěla vyslyšet a podřídit se jí, její schopnosti to neumožňují. Takové výzvě musí předcházet dlouhodobé intenzivní vzdělávání, které musí získat podporu. Přestat úplně ošetřovat není prakticky reálné, to by nastal úplný kolaps včelařství. Naprostá většina včelařů by se stala pouhými pozorovateli fatálního kolapsu a naši odpůrci by tak získali těžký argument proti. Možná tak těžký, že bychom se vrátili o desítky let zpět.
   Myslím si, že Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroózy se vlivem tlaku argumentů ze strany včelařských subjektů mimo ČSV změnil natolik, že již umožňuje ošetřovat tak, jak to zdravotní stav včelstev vyžaduje a již výslovně nepreferuje konkrétní výrobky.
   Teď nás všechny, co takový přístup s minimalizovaným ošetřováním včelstev ovládáme, čeká mnohaleté předávání zkušeností a školení.
   Po dostatečné osvětě si umím představit to, že se ze seznamu ošetřujících látek postupně vyloučí pyrethroidy a amitraz tak, jak to již zavedli v některých státech.

 3. Albert Gross Reagovat

  Pavlova výzva pôsobí ako posledné zvonenie, ale percento úhynov rastie a výzva je opodstatnená. Je pravdepodobné, že aj po zvládnutí varoázy sa v prevčelenom prostredí objavia dalšie problémy.
  1. Včelár, ktorý nemal úhyny nemá dôvod selektovať a stačí mu dolská metodika.
  Až ten včelár, ktorý mal výrazné úhyny, bude ochotný /prinútený/ zmeniť spôsob ošetrovania včelstiev a mnohí to nedokážu, alebo odmietnu. To je prirodzená selekcia včelárov. Úhynové a neúhynové včelnice sú namiešané. Vieme prečo včelstvá hynú, ale nevieme prečo nehynú.
  2. Ak majú včelári selektovať, tak musia získať údaje o odolnosti včelstiev podľa nejakých kvalitatívnych kritérii. Akých ?
  Selekcia je dlhodobá záležitosť a včelár v zrelom veku sa už viditeľných výsledkov nedožije. Kritéria na úspešnú selkciu sú veľmi náročné a dokáže ich splniť len malé % včelárov. Preto by sa im malo pomôcť jasnou metodikou a poskytnutím genetického materiálu /připářením ověřených linií mimo váš rajón – antibrojling?!/.
  3. Kedy a v akom rozsahu liečiť /pripomienka J. Marxa/ ?
  Slabé včelstvá likvidovať – a silné včelstvá neliečiť, alebo liečiť preventívne, alebo bodovo ? Podľa spadu /grooming a VSH skresľuje spad/ môžeme liečiť, alebo likvidovať aj vzácne včelstvá. Akým liečením sa dá trafiť prirodzený slekčný úhyn 10,30,50 % ?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *